Spring til indhold
Luk

Ung Støtte

Ung Støtte
Er I unge, og har I et projekt, som I gerne vil i gang med, men har brug for økonomisk støtte, så er det muligt at søge op til 5.000 kr. Vi støtter unges egne projekter. Det kan være alt indenfor kultur, sociale formål eller andre fællesskabsdannende aktiviteter. Det er vigtigt at flere får gavn af projektet, og at I er en gruppe, der får noget op at stå sammen. Vi lægger også vægt på at aktiviteten foregår i Odense.

Puljen har haft til formål at støtte:

  • Unges kunstneriske skabelser, udgivelser og værker - med fokus på formidlingen/spredningen af værker til andre unge.
  • Kulturevents, arrangementer og aktiviteter for, med og af unge.
  • Projekter, som sætter fokus på unges demokratiske deltagelse, foreningsliv, samfundsdebat og medborgerskab.

Din ansøgning må gerne indeholde en eller flere af nedenstående elementer:

  • Originalt, dvs. projekter, som er nytænkende, går på tværs af genrer/grupper og/eller ikke er set før.
  • Kreativt, dvs. projekter som har en anderledes tilgang, er nytænkende og/eller inddrager (flere) kreative discipliner.
  • Samarbejder med andre, dvs. projekter, som samarbejder med andre aktører og/eller danner rammer for samarbejder mellem unge.

Følgende er et krav:

  • Frivilligbåret, dvs. projekter, hvor det er frivillige, der står bag.
  • Kommunikation/formidling, dvs. hvordan i informerer andre unge om eventen/arrangementet/værket.
  • Offentligt tilgængeligt, dvs. projektet må ikke være et lukket arrangement - fx en fest kun for medlemmer af en bestemt forening eller for elever på en bestemt efterskole.

Ungdomshuset har mange flere muligheder for at støtte jeres projekt med udstyr, hjælp, lokaler mm. Send en mail med dine ønsker, og vi vil kigge på det.

Ansøgninger bliver behandlet løbende.

Send til mnh@odense.dk

Ansøgningen skal indeholde

Titel på projekt

Navn på person eller forening

Hvis forening navn på kontaktperson

Adresse

Tlf. nr.

E-mail

Forening, CVR/person, CPR

Beskrivelse af projektet

Budget

Ansøgte beløb