Spring til indhold
Luk

FORMÅL Huset med de mange muligheder

Ungdomshuset formål

 

  • At opbygge et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, ungdomsskolens og kommunens initiativer i midtbyen.
  • At skabe et samvirke af ungdomscafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og aktivering.
  • At involvere flest mulige unge og engagerede foreningsfolk, frivillige, klubmedarbejdere og lærere mv.
  • At ungdomshuset er de unges sted, hvor de tager ejerskab og ansvar og selv sætter normerne. Udgangspunktet er, at alt er muligt, hvis den unge selv vil det.
  • At caféen er et åbent mødested før, mellem og efter aktiviteterne, samt et sted man opsøger for at få råd og vejledning.
  • At der opstår nye netværk, hvor unge enlige mødre og udsatte grupper kan indgå i et givtigt fællesskab

Målgruppe og deltagerkreds

 

Huset er for unge i alderen 12 - 29 år, (primært 14-25 år) som ønsker at deltage i husets aktiviteter, eller indgå med egne projekter. Huset er et tilbud til såvel stærke som mere udsatte grupper af unge og retter sig især mod de unge, som bor i midtbyen.