Ungdomsskoleleder: De unge skal selv tage intiativ