Ungdomshuset formål

FORMÅL

Visionen for Ungdomshuset i Odense er at være et sted, hvor unge i Odense kan samles, udfolde sig og realisere deres drømme og projekter. Vi har følgende punkter i vores vision:

  1. At skabe et inkluderende ungdomsmiljø: Vi ønsker at opbygge et bredt ungdomsmiljø, der tiltrækker unge fra alle dele af byen og samtidig støtter op om foreninger, ungdomsskoler og kommunale initiativer.
  2. At give unge mulighed for at tage ejerskab: Vi ønsker at give unge mulighed for at tage ejerskab af deres fritid og udvikling. De skal have mulighed for at bestemme over deres egne aktiviteter og miljø, og deres drømme og projekter skal blive til virkelighed.
  3. At skabe et samvirke af ungdomsaktiviteter: Vi ønsker at skabe et samvirke af ungdomscafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og aktivering.
  4. At involvere flest mulige unge: Vi ønsker at involvere så mange unge som muligt i aktiviteterne og skabe mulighed for at danne nye netværk og fællesskaber.
  5. At være en mødesteder for unge: Vi ønsker at skabe et åbent mødested, hvor unge kan mødes før, mellem og efter aktiviteterne.
  6. At være et sted for vejledning og rådgivning: Vi ønsker at give unge mulighed for at få vejledning og rådgivning via Unginfo i husets reception.
  7. At skabe givtige fællesskaber: Vi ønsker at opbygge nye netværk, hvor unge forældre og både ressourcestærke og udsatte grupper af unge kan indgå i givtige fællesskaber.

Gennem alt dette ønsker vi at gøre Ungdomshuset i Odense til et vigtigt centrum for ungdomskultur i byen, hvor unge kan føle sig inkluderet, støttet og inspireret til at realisere deres drømme og potentialer.