Ungdomshuset formål

FORMÅL

  • At opbygge et bredt ungdomsmiljø, der er attraktivt for de unge og samtidig understøtter foreningernes, ungdomsskolens og kommunens initiativer i midtbyen.
  • At skabe et samvirke af ungdomscafé, kultur- og foreningsaktiviteter, unges egne projekter, fritidsvirksomhed, alternative klubformer, projektkuvøse, undervisning, vejledning og aktivering.
  • At involvere flest mulige unge og engagerede foreningsfolk, frivillige, klubmedarbejdere og lærere mv.
  • At ungdomshuset er de unges sted, hvor de tager ejerskab og ansvar og selv sætter normerne. Udgangspunktet er, at alt er muligt, hvis den unge selv vil det.
  • At caféen er et åbent mødested før, mellem og efter aktiviteterne.
  • At Unginfo i husets reception, er et sted man opsøger for at få råd og vejledning.
  • At der opstår nye netværk, hvor unge forældre og ressourcestærke, såvel som udsatte grupper, kan indgå i givtige fællesskaber.

Målgruppe og deltagerkreds

Huset er primært for unge i alderen 14-29 år som ønsker at deltage i husets aktiviteter, eller indgå med egne projekter. Huset er et tilbud til såvel stærke som mere udsatte grupper af unge og retter sig især mod de unge, som bor i midtbyen.