FEMI FESTIVAL

3 dages festival med fokus på skabende kultur, debat og workshops for alle der er interesseret i feminisme, køn og kultur.Vi ønsker at skabe en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der er fokus på feministiske ideer, værdier og udfoldelsesmuligheder. Vi vil udvikle en dynamisk platform, som giver plads til unge fra nær og fjern og med vidt forskellig baggrund samt til et bredt spektrum af kulturelle arrangementer.Femi Festival er en festival der sætter spørgsmålstegn ved de normer og forestillinger vi har om køn, og hvordan vores kultur og opdragelse præger vores måde at være til på og leve som mennesker. Det gør vi igennem en række kulturelle udtryksformer: Dans, musik, kunst, udstillinger, debat og andre kreative udtryksformer. Festivalen er bredt favnende, og vi lægger op til at der er en åben og mangfoldig debat.Vi ønsker, at alle der vil være en del af festivalen også får mulighed for at involvere sig enten aktivt på dagene, men også i planlægningsfasen er vi opsøgende overfor nye samarbejdspartnere og personer, der kunne tænke sig at involvere sig og være med til at sætte sit præg på festivalen.

Femifestival.dk

Se begivenheder på Facebook