Femifestival i Odense bandlyst fra Facebook

Ungdomshuset er en kommunal institution, der understøtter unge i deres egne projekter. Derfor tager vi altid udgangspunkt i hvad unge interesserer sig for og hvad de gerne vil. I en årrække har vi derfor støttet en gruppe unge piger/kvinder, der har interesseret sig for ligestilling og feminisme. De har en gang om året arrangeret Femi Festival, hvor de har inviteret en bred vifte af musikere, dansere, billedkunstnere, debattører m.fl. til at optræde og debattere for at sætte fokus på piger og kvinders muligheder og rettigheder med udgangspunkt i FN Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. 

De har haft en facebookside: facebook.com/femifestival, som I valgte at fjerne i sommers, da den skulle have overtrådt jeres fællesskabsregler. De var ikke selv klar over hvad de havde gjort forkert og de appellerede jeres afgørelse, hvor de spurgte til hvad præcis de havde gjort forkert, da de gerne ville rette op på deres fejl. I svarede ikke på denne appel men valgte bare at lukke siden ned uden yderligere kommunikation. 

Derefter har de prøvet at oprette siden nogle gange igen, men den er blevet fjernet med begrundelse om at den lignede den foregående for meget.

I Ungdomshuset arbejder vi med at danne og uddanne gode demokratiske samfundsborgere, der tager del i verden og de problematikker der er. Det er en proces, hvor man også kan begå fejl, men vi mener også at man kan lære af sine fejl, og pigerne vil gerne vide hvad de har gjort forkert, så de kan rette op på det.

Femi Festivalen er kun tre år gammel og tabet af den oprindelige side har også betydet at pigerne har lidt et kæmpe tab i form af billeder, videoer, interaktion og andre former for vidnesbyrd om de unges indsats og hårde arbejde. Vi vil derfor gerne appellere til at I genopretter den gamle side så de kan gå ind og rette det de har gjort forkert og fremadrettet kan holde sig inden for retningslinjerne. 

Vi ved at Facebook gerne vil tage del i lokalsamfundet og støtte projekter der skaber forbindelse mellem mennesker, er til gavn for samfundet og styrker uddannelse inden for STEM, og at i netop laver et Datacenter her i Odense, hvor Femi Festival holder til.
Ud over at skabe forbindelse mellem mennesker, så har Femi Festival hvert år haft særlig fokus på STEM i forhold til piger, og har haft workshops i f.eks. laserskæring, T-shirt tryk og fokus på kvinder i utraditionelle erhverv som f.eks. IT-branchen.

Ud over at Ungdomshuset – der er en del af Odense Kommunes Børne-og Unge forvaltning, så støtter By og Kulturforvaltningen også op omkring Femi Festival, som de yder et tilskud til igennem deres Kulturpulje og Musikpulje. Den danske stats støtter også Femi Festival økonomisk igennem Statens Kunstfond.

Vi håber på at vores appel kommer de rette mennesker for øre, så vi i fællesskab kan løse problemet. 

Med venlig hilsen
Karsten Damsgaard
Leder af Ungdomshuset 
UngOdense, Odense Kommune

#STOPFACEBOOKCENSUR